Priser

Priser

Times pris 500 kr

Døgn pris 2500 kr 

Foredrag pris 3000 kr

Sissel Monsen   Tlf: 40642099   Epost: sisselmonsen2@gmail.com