Priser

Priser

Times pris 750 kr

Døgn pris 2750 kr 

Foredrag pris 3000 kr

Sissel Monsen   Tlf: 40642099   Epost: sisselmonsen2@gmail.com